- Kas yra rusiškos išgertuvės?
- Dėžė degtinės, pora butelių alaus, gabalas lašinių ir šuo...
- O šuo kam?
- Na, lašinius tai turi kas nors suvalgyti...

 • Įvertinimas 2.33/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Grįžta įkaušęs vyrukas namo. Kieme iš būdos išlenda šuo ir pradeda ant jo loti.
- Užčiaupk nasrus, Tuzikai! Jei pabus žmona, kur tu nakvosi?

 • Įvertinimas 2.08/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Namo pareina įkaušęs vyras. Žmona pasipiktinusi klausia:
- Tai kur gėrei?
- Netoliese, - sako vyras, - gal žinai, už poros kvartalų atsidarė naujas baras.
- Bet tai juk gėjų baras! - nustemba žmona. - Ten vieni žydrieji renkasi!
- O, geras, - dar labiau už žmoną nustemba vyrukas. - Matai kodėl jie manęs nenorėjo taip ilgai išleisti!

 • Įvertinimas 2.15/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ateina Mikė Pukuotukas pas Knysliuką ir sako:
- Pas mane už nugaros butelis degtinės, atspėsi kurioj rankoj - išgersim, o jei ne - sudaužysim.
- Kairėj!
- Galvok, Knysliuk, galvok!

 • Įvertinimas 2.23/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Eina girtas chronius gatve. Žiūri - vienuolė skersai gatve eina. Jis pribėga prie jos, į pilvą na, iš kojų na, galvon na... Vienuolė jau sąmonę prarado... Tada jis pakelia jos galvą nuo žemės ir sako:
- Nu ką, betmenai, šiandien ne toks kietas!

 • Įvertinimas 2.86/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

- Mano draugas metė gerti. Na, kaip "draugas" - dabar tik pažįstamas...

 • Įvertinimas 3.00/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Girtuoklis randa savartyne veidrodį, pažiūri į jį ir sako:
- Jeigu aš toks būčiau, tai tikriausiai nusišaučiau...

 • Įvertinimas 2.19/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ateina į darbą susisukęs žmogelis ir skundžiasi savo kolegoms:
- Kaip kaklą skauda!
- O kas atsitiko?
- Vakar pradėjo labai nugarą skaudėti, tai žmona ištrynė su spiritu.
- Tai kuo čia dėtas kaklas? - nesupranta kolegos.
- O jūs kada nors bandėte nusilaižyti sau nugarą?

 • Įvertinimas 1.90/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

- O aš po išgertuvių, ryte, jaučiuosi kaip agurkas.
- Šviežias, stiprus ir pasitempęs?
- Ne. Žalias ir visas paburkęs...

 • Įvertinimas 1.92/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Skamba buto durų skambutis. Duris atidaro Petro žmona. Nepažįstama moteriškė lemena:
- Renku aukas girtuoklių prieglaudai...
- Luktelėkite, - atsako buto šeimininkė, - tuoj vieną atitempsiu!
Ir atitempia girtą Petrą.

 • Įvertinimas 2.62/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
GREITA PASKOLA Best Jokes Joke of the Day Witze Chistes